Ogłoszone konkursy dotyczą dwóch działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszy z konkursów dotyczy wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, a minimalna wysokość finansowa projektu to 50 tys. zł. Drugi konkurs to oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich z maksymalną wysokością finansową projektu wynoszącą 50 tys. zł. Terminy obydwu konkursów to 12 listopada – 2 stycznia 2008 roku. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
,br>