Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji zdecydował, że od 1 stycznia br. Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki będą objęte pilotażem wdrożenia elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie, obiegu papierowych dokumentów w urzędzie i zastąpienie ich dokumentami elektronicznymi.Maciej Żywno, wojewoda podlaski, prezentując wyniki pilotażu elektronicznego obiegu dokumentów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim stwierdził m.in., że już po dwóch miesiącach pilotażu widać szereg korzyści. Zwiększyła się efektywność pracy urzędników, sprawy załatwiane są szybciej i sprawniej. Zmniejszono wydatki na papier i tonery do drukarek. Dodał także, że jest większa przejrzystość prowadzonych spraw, w każdym momencie zarówno wojewoda, jak i dyrektorzy poszczególnych wydziałów mogą sprawdzić czy dany pracownik wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, czy ma za dużo pracy, czy też można mu zlecić dodatkowe zadania. System w sposób jasny wszystko rejestruje i pokazuje.Oceniając postępy wdrażania pilotażu Jerzy Miller powiedział: „poziom zaawansowania informatyzacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego robi wrażenie. Muszę pochwalić Pana wojewodę podlaskiego i podległych mu urzędników. Pokazali, że można szybko i skutecznie zamienić dokumenty papierowe na elektroniczne”.Realizacja pilotażu wynika z prac nad nową elektroniczną instrukcją kancelaryjną, która jest opracowywana nie tylko dla urzędów administracji rządowej, ale też dla wszystkich urzędów miast, gmin, powiatów oraz urzędów marszałkowskich w całej Polsce.

Na podstawie informacji prasowej MSWiA


Zdjęcie: MSWiA