Żądanie od pracownika podpisania takiego zobowiązania nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa pracy.

1. Trzeźwość – to podstawowy obowiązek pracownika
Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest zachowanie trzeźwości w miejscu pracy, a tym samym niespożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w stanie umożliwiającym jej wykonywanie zgodnie z postanowieniami umowy o pracę. W stosunku do pracownika, który świadczy pracę w stanie nietrzeźwości, mogą być stosowane różne środki, w tym zwłaszcza kara porządkowa lub dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę. Nie ma potrzeby, aby pracodawca odbierał od pracownika osobne pismo w tej sprawie – zastosowanie środków dyscyplinujących jest możliwe niezależnie od tego, czy pracownik otrzymał wspomniane pismo.

2. Nie można żądać zobowiązania co do kary finansowej
Pracodawca nie może stosować kar innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy. Z tej przyczyny nie można żądać od pracownika podpisania oświadczenia, że podda się dobrowolnie karze 1.000 zł, bo takiej kary nie przewidziano w prawie pracy. Nie ma także sensu uprzednie żądanie zgody na poddanie się badaniu alkomatem, bo i tak nie będzie można użyć przymusu, gdy nietrzeźwy pracownik odmówi poddania się badaniu.

Podstawa prawna

  • art. 8, art. 9, art. 108 § 2 i § 3, art. 109 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 1983 r. nr 25, poz. 117).
  • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych