Projekt ten przewiduje skrócenie procedur uchwalania planów oraz ograniczenie możliwości składania protestów do planów. W procesie uzgadniania warunków zagospodarowania terenu mogliby uczestniczyć bowiem tylko: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządca nieruchomości. Dodatkowo właściciele działek nie będą mogli zgłaszać wniosków do planu zagospodarowania we wstępnym stadium jego uchwalania.

Zgodnie z projektem gminy otrzymają środki na uchwalanie planów z obowiązkowej renty planistycznej. Będzie ona wynosiła 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Rentę taką będą płaciły osoby, które będą chciały zbyć swoją nieruchomość w terminie pięciu lat od uchwalenia planu.