Inicjatorem tej akcji jest Witold Krupiarz Dyrektor Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Urzędzie Miasta Kraków. Do pomocy w realizacji swojego projektu zaprosił panie Jolantę Krzan, korektorkę z 10 letnim stażem i Jadwigę Przepolską, byłą nauczycielkę języka polskiego.
– Celem szkolenia jest poprawa redakcji pism wychodzący z urzędu – mówi Pan Andrzej Poznański zastępca Dyrektora Wydziału – Chcemy by pisma miały poprawny charakter, były prawidłowo sformułowane, miały logiczny szyk zdań. Zadbamy o klarowność przekazywanych informacji i unikanie urzędniczego żargonu.

Zmorą urzędów są często nadmiernie wydłużone zdania i swoista urzędowa terminologia w stylu „tut.organ orzekł”.

– Właśnie w celu uniknięcia tych błędów wprowadziliśmy szkolenia adresowane do pracowników i kierownictwa Wydziału. – dodaje Pan Andrzej Poznański – Pomysłem zainteresowaliśmy także kierownictwo Urzędu Miasta, po to by zwiększyć jakość wykonywanej przez nas pracy oraz poprawić wydajność kadry pracującej w urzędzie.

Liczba szkoleń będzie uzależniona od potrzeb pracowników i czasu jaki będzie im potrzebny, by wyeliminować najczęściej popełniane błędy. Jeśli poprawy nie będzie, szkolenia zostaną zorganizowane ponownie. W planach jest również wydanie skryptu skierowanego do pracowników administracji.

Zachęcamy do naśladownictwa!