Chat będzie prowadzony w języku angielskim. Odpowiedzi na pytania o konkursach udzielą urzędnicy z Komisji Europejskiej, którzy na co dzień zajmują się procedurami aplikacyjnymi. Podsumowanie chatu w formie poradnika znajdzie się potem na stronie internetowej KE. Jeśli zabraknie czasu na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości on-line, można będzie również przesyłać pytania na adresy: JLS-DAPHNE@ec.europa.eu (Daphne III) oraz JLS-FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu (Prawa Podstawowe i Obywatelstwo).

Termin zgłaszania projektów do Programu DAPHNE III mija 30 kwietnia br. Wnioski do Programu Prawa Podstawowe i Obywatelstwo można składać do 29 kwietnia br.

Aby wziąć udział w chacie należy wejść na poniższe strony internetowe. Można tam również znaleźć więcej informacji o konkursach:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm oraz
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm

Program DAPHNE III jest skierowany do ofiar przemocy i grup zajmujących się tym problemem, m.in. kadry nauczycielskiej i edukacyjnej, policji, straży granicznej, pracowników socjalnych, władz lokalnych i krajowych, pracowników wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i wspólnot wyznaniowych. Według założeń DAPHNE III ma koordynować działania w całej Unii Europejskiej przeciwko przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz zapewnić wsparcie ofiarom przemocy i grupom ryzyka.

Program Prawa Podstawowe i Obywatelstwo jest przeznaczony dla organizacji wspierających rozwój społeczeństwa europejskiego. Obejmuje przede wszystkim działania ukierunkowane na poszanowanie praw wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej. Zadaniem programu jest również upowszechnianie tolerancji i zrozumienia dla innych kultur i wyznań. W ramach tej inicjatywy podejmowane są także działania z zakresu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu.