Możliwe będzie uiszczenie podatku za psa, od nieruchomości czy od środka transportu (np. od ciężarówek, autobusów) przy użyciu karty płatniczej. W tej chwili takie podatki lokalne można zapłacić wyłącznie przelewem lub przekazem pocztowym, a tylko w niektórych gminach – w kasie urzędu.To ułatwienie dla podatników, ale czy dla gmin?

Nikt nas w tej sprawie o zdanie nie pytał, a samorządowcy nigdy nie zgłaszali takiego postulatu. Na pewno jest to nowoczesny sposób płatności, ale ile gmin to zainteresuje, dopiero się okaże – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Rzecz w tym, że po umożliwieniu płatności kartą gminy będą musiały ponosić koszty związane z obsługą terminali. Przy pojedynczych transakcjach to zwykle koszt rzędu 1 – 2 zł.

Dlatego gmina, jako podmiot przyjmujący płatność, powinna podpisać taką umowę z agentem rozliczeniowym, aby zagwarantowała rozliczenia ryczałtowe za korzystanie z terminalu: miesięczne lub kwartalne. To ona, jako usługobiorca, musi ustalić system płacenia za rozliczenie transakcji – podkreśla Remigiusz Kaszubski, dyrektor Związku Banków Polskich. Dodaje, że nie wszystkie gminy wiedzą, iż mogą w ten sposób uniknąć płacenia sporych prowizji za każdą transakcję – pisze dziennik.