Nadal będziemy płacić podatki według trójstopniowej skali – 19 proc., 30 proc. i 40 proc. Na wprowadzenie dwustopniowej skali podatkowej na poziomie 18 proc. i 32 proc. z progiem na poziomie 85 528 zł trzeba poczekać do 2009 roku. Nie będzie zachęt podatkowych do tworzenia nowych miejsc pracy. W nadchodzącym roku nie zostaną również zmniejszone obowiązkowe składki. Jeszcze wiosną rząd obiecywał obniżenie składek społecznych z 13 proc. do 9 proc. oraz chorobowych z 2,45 proc. do 1,80 proc., ale wycofał się z tego zamiaru, składając autopoprawkę do przygotowanego przez siebie projektu zmian w ustawie. 

Jak zapewnił wiceminister finansów Jarosław Neneman, w przyszłym roku zapłacimy niższe podatki, gdyż podwyższeniu ulegnie kwota wolna od podatku, koszty uzyskania przychodu oraz progi w skali. W praktyce jednak podatnicy mogą nie odczuć różnicy. Zmiany będą bowiem bardzo niewielkie. Kwotę wolną od podatku ustalono w wysokości 572,54 zł, a progi podatkowe na poziomie 43 405 zł i 85 528 zł. Koszty uzyskania przychodów w przypadku dochodów z jednego stosunku pracy wyniosą rocznie 1335 zł. 

Fiskus łagodniej potraktuje podatników, którzy mają dzieci. Będą mogli odliczyć 120 zł za każde wychowywane dziecko. Co prawda, z ustawy zniknie wiele ulg podatkowych (np. odsetkowa, na zatrudnienie pomocy domowej), ale pojawią się nowe. Od dochodu będzie można odliczyć nie tylko alimenty na rzecz dzieci, ale także na rzecz innych osób, jeżeli zostały zasądzone przez sąd, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. 

Od 2007 roku podatnicy łatwiej będą mogli zasilać organizacje pozarządowe. Za przekazanie 1 proc. podatku dla nich będą odpowiedzialne urzędy skarbowe. 

Posłowie do podatku od sprzedaży nieruchomości wprowadzili ulgi, których rządowy projekt nie przewidywał. Otóż zwolniona z podatku będzie sprzedaż mieszkania czy budynku, w którym podatnik był zameldowany przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zwolnienie obejmie także zbycie lokalu po pięciu latach od jego nabycia. Nowe zasady będą jednak dotyczyły tylko mieszkań kupionych po 1 stycznia 2007 r.