Jeden z przykładów do naśladowania przez inne państwa członkowskie to wprowadzone w Danii i na Łotwie podatki od opakowań zależne od ich bezpieczeństwa ekologicznego. Kolejna metoda to taryfa za korzystanie z wody, uwzględniające dostępność tego zasobu i wytwarzanych ścieków.

Na razie Komisja rozpoczęła dyskusję. Do końca lipca organizacje i firmy zainteresowane tą sprawą powinny przesyłać swoje opinie. Na tej podstawie Bruksela przedstawi propozycje konkretnych przepisów.