Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie przesyłania deklaracji DT-1 drogą elektroniczną (Dz.U. z 2007 r. nr 79, poz. 533). Nie ograniczył on jednak kręgu osób uprawnionych do przesyłania tej deklaracji. Mogą ją więc przesyłać wszyscy płatnicy podatku od środków transportowych, którzy posiadają bezpieczny, certyfikowany e-podpis.

Minister w załączniku określił również tzw. strukturę logiczną deklaracji, czyli układ informacji i powiązań między nimi w postaci kodu XML. Jest on niezbędny do przesyłania e­deklaracji. Rozporządzenie określa, że e-deklarację można przesyłać poprzez stronę internetową BIP właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku wystarczy wejść na stronę, wypełnić formularz podatkowy, podpisać go bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz wysłać.