Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych.

Pierwszy panel dyskusyjny (Wpływ globalnych czynników na rozwój polskiego sektora finansowego) poprowadzony był przez Ryszarda Petru i zgromadził wśród panelistów: Józefa Wancera (BGŻ), Krzysztofa Kalickiego (Deutsche Bank Polska), Jacka Bartkiewicza (NBP), Wojciecha Kwaśniaka (KNF), Sebastiena de Brouwer (European Banking Federation), Bożenę Graczyk (KPMG), Annę Włodarczyk (Gothaer), Artura Olecha.

W drugim panelu (Rola banków w budowaniu bezpieczeństwa emerytalnego) moderowanym przez prof. Mariana Wiśniewskiego uczestniczyli: Zbigniew Derdziuk (ZUS), Leszek Niemycki (Deutsche Bank Polska), Krzysztof Żukowski (Skandia Życie), Mariusz Wójcik (AXA Polska).

W pozostałych dyskusjach pierwszego dnia głos zabrali m.in.: Dariusz Kacprzyk (BGK), Tomasz Bogus (Bank Pocztowy), Mariusz Klimczak (BOŚ), Jerzy Osiatyński (Rada Polityki Pieniężnej), Tomasz Tarkowski (PZU).

Pierwszy dzień Konferencji zwieńczyła Wielka Gala Liderów Świata Bankowości.

Uroczystego otwarcia Gali dokonał Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Józef Wancer, Przewodniczący Kapituły Konkursu. Spotkanie poprowadził Marcin Prokop, a w części artystycznej wystąpił Mateusz Mijal.

Laureaci Konkursu Liderów Świata Bankowości:

mBank (Najbardziej Innowacyjny Bank roku 2013), IKO – PKO Bank Polski (Najciekawsza Innowacja dla Banku roku 2013), Bank Zachodni WBK (Najszybciej rozwijający się Bank roku 2013), Program „Bakcyl” – Warszawski Instytut Bankowości (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2013), Bank Zachodni WBK (Najlepszy Bank Duży roku 2013), Alior Bank (Najlepszy Bank Mały i Średni roku 2013), Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK (Menedżer Roku 2013), Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu mBank (Człowiek Roku 2013).

Drugi dzień Forum podzielony był na 3 bloki tematyczne, które przedstawiały się następująco:

  • Banking Forum – IT i Nowe Technologie, w którym udział wzięli m.in.: Maciej Witucki (Orange Polska), Iwona Dudzińska (Bank Citi Handlowy), Justyna Kesler (ING Bank Śląski), Adam Grzebieluch (BOŚ), Jarosław Mastalerz (mBank).
  • Banking Forum – Płatności i innowacje w sektorze bankowym, które wśród prelegentów zgromadziły m.in.: Jakuba Kiwiora (Visa Europe), Aleksandra Naganowskiego (MasterCard Europe), Piotra Czarneckiego (Raiffeisen Polbank), Rafała Juszczaka (Getin Holding).
  • Insurance Forum, w którym udział wzięli m.in.: Krzysztof Pietraszkiewicz (ZBP), Roger Hodgkiss (Link4), Michał Kwieciński (Liberty Direct), Rafał Hiszpański (Euler Hermes), Paweł Ziemba (Skandia), Piotr Kondratowicz (KPMG), Anna Rulkiewicz (LUX MED).

Ogółem w wydarzeniu wzięło udział 478 uczestników oraz 51 przedstawicieli mediów. W 17 panelach dyskusyjnych głos zabrało 121 prelegentów.

Banking Forum & Insurance Forum to największa w kraju konferencja dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Cykliczne wydarzenie realizowane jest dwa razy w roku. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się 22-23 października 2014 w Warszawie.