Tak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna. Kwota bazowa dla m.in.: członków korpusu służby cywilnej, pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachynkowych ma wynosić tyle, co obecnie, czyli 1835,35 zł. Nie wzrośnie również kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowa, m.in.: ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Co prawda projekt budżetu przewiduje 1-proc. wzrost wynagrodzeń, ale złożą się na niego m.in. wzrost wynagrodzenia rocznego oraz podwyżki dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Celnej. Z kolei projekt tzw. ustawy okołobudżetowej zakłada likwidację dodatku specjalnego.