Na posiedzeniu rządu 12 października br. rozdysponowano 1 228 261 zł z rezerw celowych budżetu państwa na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na sfinansowanie wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi i nowymi zadaniami realizowanymi w państwowych jednostkach budżetowych. Przewiduje się, że na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej będzie przeznaczone 1 018 136 zł (bez pochodnych), a na wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 210 125 zł (bez pochodnych).