7 kwietnia minister Zyta Gilowska przedstawiła założenia nowego prawa finansów publicznych. Dlaczego dotąd nie zdecydowano się na pokazanie projektu ustawy o finansach publicznych i skonsultowanie go ze środowiskiem naukowym?

– Jolanta Szołno-Koguc: Choć nad projektem ustawy zazwyczaj pracuje zespół, pierwszoplanowa rola przypada ministrowi. To on jest głównym autorem, on bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za ewentualne jej niedostatki. On też decyduje, kiedy projekt ustawy może i powinien trafić do konsultacji na zewnątrz ministerstwa. Tak też było w przypadku prac naszego zespołu, którego trzon tworzyli pracownicy Ministerstwa Finansów – poza naszą dwójką, przedstawiciele departamentów merytorycznych. Stałym ekspertem był dr Wojciech Misiąg.

A wracając do kwestii upublicznienia projektu, to ze względu na częste przypadki ocen dokonywanych tylko na użytek medialny, mam głębokie przekonanie, że projekt powinien ujrzeć światło dzienne dopiero wtedy, gdy jest dopracowany nie tylko co do swojej zawartości merytorycznej, ale także formy legislacyjnej.