5 tys. zł to górny pułap, który większość Polaków wskazuje, mówiąc o zarobkach brutto w budżetówce. Uczestnicy badania czynią jednak spore rozróżnienia między poszczególnymi grupami zawodowymi. W przypadku zarobków pielęgniarek czy nauczycieli większość pytanych (47%) mówi o kwocie między 2 a 3 tys. zł. 19% jest zdania, że pielęgniarkom należy się od 3 do 5 tys. zł, a 26% – że od 1 do 2 tys. zł. Bardzo zbliżone są odpowiedzi dotyczące nauczycieli.

Jeśli chodzi o sędziów czy prokuratorów, najczęściej wskazywana kwota waha się już między 3 a 5 tys. zł (tak mówi 36-37% badanych). 28-30% ankietowanych ocenia, że powinno to być 5 – 10 tys. zł. „Rzeczpospolita” dodaje jednak, że prokuratorzy i sędziowie są praktycznie jedyną grupą zawodową, której wynagrodzenia już teraz mieszczą się w widełkach wyznaczanych przez większość Polaków. Prokuratorzy rejonowi zarabiają od 5,1 do 6,3 tys. zł, a okręgowi – od 6,8 do 7,8 tys. zł. Podobnie – sędziowie.

Dla wojskowych nie jesteśmy już tak hojni. Najwięcej badanych ocenia, że należy im się 2-3 tys. zł. Teraz szeregowy, który decyduje się zostać w armii zarabia 1 tys. zł., ale już młodszy oficer – 3,1 tys. zł.

Zupełnie inaczej jest w przypadku policjantów i strażaków. 40% ankietowanych jest skłonnych opłacać ich na poziomie 3-5 tys. zł (pensja policjanta zaczyna się obecnie od 1,5 tys. zł, a dzielnicowy zarabia 2,6 tys. zł). W straży pożarnej średni zarobek to obecnie 2,7 tys. zł.

Z sondażu „Rzeczpospolitej” wynika, że Polacy w pełni uznają ambicje płacowe pracowników służby zdrowia. Prawie połowa pytanych (47%) uważa, że lekarz powinien zarabiać 3-5 tys. zł, a 22% – że więcej – nawet 10 tys. zł.