Od 4 października obowiązują złagodzone kryteria naboru do policji. Zgodnie z nimi każdy kandydat na policjanta będzie musiał przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Zostanie sprawdzona jego sprawność fizyczną oraz będzie musiał przejść test psychologiczny określający jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe oraz tzw. wywiad zorganizowany. Ci, którzy uzyskają negatywną ocenę ze sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego, będą mogli w ciągu 30 dni ponownie sprawdzić swoje umiejętności. Do służby będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwięcej punktów.