Absolwenci prawa, administracji, bezpieczeństwa narodowego czy wewnętrznego będą mieli łatwiejszy start w policji. Osoby, które ukończą kierunki uznane jako przydatne, będą mogły zostać przyjęte do służby po przejściu przeszkolenia zawodowego (253 godziny dydaktyczne). Aby to było możliwe, komendant główny policji będzie zawierać porozumienia ze szkołami wyższymi prowadzącymi kierunki prawnicze jednocześnie realizującymi zagadnienia z policyjnego szkolenia zawodowego (podstawowego).