Na podstawie proponowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przepisów transferu składek emerytalnych urzędników zatrudnionych w instytucjach UE można dokonywać zarówno z Unii do Polski, jak i w drugą stronę, w zależności od tego, skąd urzędnik chce otrzymywać należną mu emeryturę.

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o transfer przysługiwać będzie urzędnikowi tylko raz – takie ograniczenie nakładają przepisy wspólnotowe. Przekazanie środków nastąpi za pośrednictwem KomisjiEuropejskiej – zarówno w wypadku przeniesienia z ZUS, OFE i KRUS do wspólnotowego systemu emerytalnego, jak i w drugą stronę.

Nikt jeszcze nie oszacował, czy takim urzędnikom będzie się opłacało przenosić swoje składki do Polski. Warto jednak pamiętać, że system wspólnotowy daje prawo do wypłaty emerytury już po dziesięciu latach pracy. Polski zaś dopiero po osiągnięciu 60 lat przez kobiety lub 65 lat przez mężczyzn.