W porównaniu z zestawieniem sprzed roku Polska tylko nieznacznie poprawiła swoją sytuację: zamiast 29 mamy teraz 27 brakujących dyrektyw. Ale przynajmniej zahamowaliśmy negatywny trend zwiększania się deficytu wspólnego rynku pisze dziennik.

Zdecydowanie najgorzej spośród wszystkich 27 państw UE wypadły Czechy. Jeszcze rok temu w tamtejszym prawie brakowało 38 unijnych dyrektyw, teraz jest ich już 55. Za Czechami uplasowały się Luksemburg i Portugalia, potem Polska i Grecja. Wszystkie te państwa zostały skrytykowane przez Komisję, bo ich deficyt wspólnego rynku przekracza wskaźnik 1,5 procent.

W swoim raporcie Komisja Europejska opublikowała także statystyki dotyczące prowadzonych postępowań o naruszenie unijnego prawa. Polska ma 55 takich spraw, co daje nam 11. miejsce wśród 27 państw. Zdecydowanie najwięcej postępowań – 134 – prowadzonych jest przeciw Włochom. One mają jednak w UE znacznie dłuższy staż członkowski. Spośród nowych państw UE Polska wypada najgorzej.