W dziedzinie ochrony środowiska Komisja ma zastrzeżenia do ośmiu inwestycji drogowych w północno-wschodniej Polsce, związanych z nową szosą Via Baltica, która ma połączyć Warszawę z Helsinkami. Na cenzurowanym znalazły się zarówno szosy i obwodnice dopiero budowane, jak i planowane remonty. Wśród nich jest m.in. oprotestowana przez ekologów obwodnica Augustowa biegnąca Doliną Rospudy.

Ponadto Bruksela zarzuca nam zbyt małą liczbę obszarów chronionych, do wyznaczenia których zobowiązaliśmy się w programie Natura 2000. W tym przypadku to już drugie ostrzeżenie. Jeśli tym razem nie zwiększymy liczby obszarów chronionych, to możemy zostać wezwani przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Zgłosiliśmy 140 takich terenów, a do tej pory właściwie oznaczyliśmy tylko 70 z nich.