Chodzi o ranking nowych państw UE (dane z połowy br.), w zakresie sprawności tzw. kontraktacji, czyli podpisywania umów na wykorzystanie pieniędzy ze środków unijnych przyznanych na lata 2004-2006 z beneficjentami dotacji (np. firmami, samorządami).

W większości nowych krajów członkowskich UE podpisywanie umów o wykorzystanie unijnych dotacji jest zaawansowane. Na pierwszych miejscach są Cypr i Malta, które do połowy br. podpisały umowy wyczerpujące ich pulę dotacji na lata 2004-2006. Na 2. i 3. miejscu znalazły się Węgry i Słowacja. Spośród przyznanych im dotacji unijnych na analogiczny trzyletni okres finansowania, ok. 90 proc. objęto umowami z beneficjentami do połowy 2006 r.

Wskaźniki kontraktacji unijnych pieniędzy dla reszty nowych członków Unii wyniosły: Słowenia – ok. 86 proc., Estonia – 82 proc., Łotwa – 77 proc., Polska – 74 proc., Litwa – 68 proc., Czechy – 61 proc.

Inna jest kolejność krajów w zastawieniu pokazującym tempo wydawania unijnych pieniędzy, czyli przekazywania ich odbiorcom dotacji w formie refundacji kosztów, poniesionych przy realizacji projektów.

Tu na 1. miejscu uplasowała się Słowenia z ponad 40 proc. płatności przekazanych odbiorcom dotacji (jako procent przyznanych jej pieniędzy unijnych na lata 2004-2006). Na ostatnim pozostawał Cypr ze wskaźnikiem zrealizowanych płatności na poziomie 9,7 proc. unijnej pomocy na lata 2004-2006. Polska w połowie br. odnotowała wskaźnik płatności na poziomie 16,3 proc. i była na 7. miejscu z wynikiem takim samym jak Litwa.

Dane polskiego resortu rozwoju na koniec września br. mówią o wskaźniku płatności przekazanych krajowym firmom, organizacjom i samorządom na poziomie 23 proc. pomocy UE dla Polski z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 (co odpowiada ok. 7,6-7,7 mld zł). W tym samym czasie wskaźnik kontraktacji unijnych pieniędzy z analogicznego trzyletniego okresu wynosił dla Polski 82 proc., tj. ok. 27,7 mld zł.