Spośród dziesięciu krajów, które weszły do Unii w 2004 roku, sprawniej wykorzystują swoje fundusze tylko Słowenia, Estonia, Węgry oraz Malta. To jednak kraje małe. Przypomnijmy, że z ok. 15,5 mld euro przyznanych dziesiątce nowych państw członkowskich do Polski trafiło ponad 54 proc. tej sumy.

Co należy zrobić, aby jeszcze sprawniej wydatkować unijną pomoc? Niewątpliwym ułatwieniem będą m.in.: włączenie środków unijnych do budżetu państwa oraz duża liczba projektów, które będą realizowane bez konieczności organizowania czasochłonnych konkursów. Chodzi o największe, strategiczne inwestycje, które znajdą się na listach przygotowanych przez ministerstwa.