Z przedstawionego wczoraj w Brukseli dokumentu wynika, że znacznie lepiej niż rząd radzą sobie regiony. Do czerwca przysłały rachunki na ponad połowę przysługujących im w latach 2004 – 2006 pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Polska może stracić część pieniędzy ze starych funduszy. Obowiązuje bowiem zasada, że pieniądze z Funduszu Spójności muszą zostać wydane do 2010 roku.