Blisko 14 mld zł zostanie zainwestowane w IT przez administrację rządową i samorządową z różnych unijnych programów. Jeśli wydamy je efektywnie, odmienimy obraz Polski – mówi Witold Drożdż, podsekretarz stanu w MSWiA odpowiedzialny za IT.

Zapowiada, że w drugiej połowie 2008 r. pełna parą ruszą prace nad wszystkimi dużymi kluczowymi projektami rządowymi, współfinansowanymi z funduszy unijnych. Najważniejsze to Rejestr Usług Medycznych (RUM), e-podatki, e-PUAP (platforma usług publicznych), Pl.ID (nowy dowód osobisty) czy projekty związane z katastrem.

Witold Drożdż zapowiada, że na koniec czerwca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentuje strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego, która posłuży też do aktualizacji planu informatyzacji państwa.