Według Komisji Europejskiej powinniśmy mieć takich obszarów 140, a jest ich 106. W dodatku nie wszystkie są zorganizowane tak, jak postulowały organizacje pozarządowe, z którymi współpracuje KE.

Utworzenia chronionych obszarów w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wymaga tzw. dyrektywa ptasia z 1979 roku. Listę obszarów opracowują organizacje pozarządowe, a Komisja Europejska nadzoruje ich tworzenie, za co odpowiadają władze krajowe.