Jak twierdzi Wiesław Byczkowski – jest to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla władz samorządu, ale przede wszystkim dla mieszkańców Województwa Pomorskiego. Jest on zadowolony, że wybrany projekt spełnia wszystkie unijne dyrektywy, a tym samym sprawi, że Pomorze będzie bardziej ekologiczne. Przedstawiciel władz samorzadu życzył wszystkim zebranym gościom, w tym również i sobie samemu, by za jakiś czas mogli uczestniczyć w otwarciu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach.

Podpisanie w murach gdańskiego Ratusza Staromiejskiego dokumentu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” jest pierwszym i niezwykle ważnym krokiem na drodze do modernizacji gospodarki odpadami w Gdańsku. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę projektu – konsorcjum spółek, którego liderem będzie Hydrobudowa Polska S.A. Kontrakt ma na celu budowę nowoczesnego, spełniającego standardy BAT, zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych o rocznej przepustowości 140 000 Mg oraz możliwości zmiany odpadów komunalnych w oparciu o technologię biologiczno-mechanicznego przetwarzania poprzez m.in. budowę sortowni oraz kompostowni. Zakład pozwoli zredukować ilość składowanych i pozostawianych odpadów na wysypisku w Szadółkach z 98 proc. do 48 proc., do czego zobowiązują Gdańsk unijne dyrektywy.
Umowę podpisano na dwa lata, prace budowlane rozpoczną się we wrześniu.