Senacka debata nad ustawą zakończyć ma się jednak dopiero w czwartek. A Sejm w sprawie przyszłego prezesa banku centralnego wypowie się dziś.

Inne poprawki, jakie do ustawy zgłosili senatorowie – w pierwszym dniu debaty zgłoszono ich ok. 170 – zakładają przekazanie 40 mld zł na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Pieniądze te chcą zabrać z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O 200 mln zł chcą zwiększyć wpływy z VAT i oddać te pieniądze wyższym uczelniom. Zamierzają też zagwarantować w budżecie 218 zł podwyżki dla każdego żołnierza zawodowego. Do swojego pomysłu przeznaczenia 3 mld zł na ułatwienie startu zawodowego młodym ludziom wróciła także Platforma Obywatelska.

Do końca I kwartału tego roku przygotowany będzie projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Doprowadzi ona do likwidacji zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, których wydatki przekraczały w latach poprzednich 10 mld zł. Zlikwidowanych ma też zostać 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponujących majątkiem ponad 4,4 mld zł.

Senatorów interesowały też kwestie związane z zatrudnieniem w administracji. Wiceminister Elżbieta Suchocka-Roguska potwierdziła, że w służbach skarbowych czy w wymiarze sprawiedliwości rzeczywiście przewidziano jego wzrost, ale jest to spowodowane zwiększeniem zadań, jakie nałożono na te służby.