Oficjalny harmonogram resortu finansów stwierdza, że z upływem lipca 2008 roku deficyt wynosił ponad 17,9 mld. zł.
Zdaniem wiceminister finansów Elżbiety Suchockiej – Rogulskiej po upływie siedmiu miesięcy deficyt budżetowy został oszacowany na 2,678 mld. zł. Państwowe wydatki wyniosły niemal 154 mld. zł, czyli 49% kwoty 309 mld zł, która została zaplanowana na 2008 rok. Prognozy całorocznego deficytu pozostają obecnie na niezmienionym poziomie. Jak twierdzi wiceminister finansów ewentualne korekty mogą nastąpić nie wcześniej niż we wrześniu przy okazji przyjmowania ustawy budżetowej.