Do tej pory pracą przy funduszach zajmowało się 3 tysiące urzędników. Przy wdrażaniu i podziale pieniędzy przyznanych Polsce przez Unię Europejską na lata 2007-2013 – według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – powinno zostać zatrudnionych kolejnych ponad 5 tych osób.

Według założenia ministerstwa, w roku 2007 w administracji rządowej zostanie zatrudnionych prawie 350 osób, co stanowi 35 proc. całkowitej liczby niezbędnych etatów w okresie 2007-2013.

Całkowity wzrost zatrudnienia dla administracji rządowej w latach 2007-2013 wynosi 992 osoby, co stanowi prawie 60 proc. średni wzrost w stosunku do obecnego zatrudnienia w tych instytucjach. Docelowy stan zatrudnienia nie musi zostać osiągnięty z dniem 31 grudnia 2006 roku, gdyż większość zadań wymagających dużego nakładu pracy, jak weryfikacja wniosków o płatność czy kontrole rozpoczną się dopiero po uruchomieniu programów, dokonaniu wyboru projektów do realizacji i ich częściowego wdrożenia.