Porozumienie podpisał w imieniu miasta prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a ze strony PAIiIZ – Prezes Paweł Wojciechowski i członek zarządu Robert Kwiatkowski.

Wcześniej, w lipcu, podobna umowa została zawarta z Lublinem.

Agencja planuje podpisanie następnych porozumień z Olsztynem oraz Rzeszowem. Współpracę PAIiIZ z miastem Kielce reguluje umowa zawarta na czas nieokreślony w styczniu 2005 r.

W ramach zawartych porozumień podejmowane będą wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. PAIiIZ będzie promować możliwości inwestycyjne miast – sygnatariuszy porozumień oraz całego makroregionu wśród potencjalnych inwestorów na wybranych rynkach zagranicznych.

Agencja zamierza poszerzyć zakres dotychczasowej współpracy z tymi miastami również ze względu na realizowany wspólnie z władzami samorządowymi Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PO RPW.

źródło: www.paiz.gov.pl