Departament Informatyzacji przygotowując się do promocji swojego najważniejszego projektu, zamówił utworzenie systemu identyfikacji wizualnej, mającej na celu uzyskanie spójnego wizerunku prowadzonego przedsięwzięcia. Dzięki prowadzonym zadaniom ePUAP posiada m.in. nowe logo, paletę kolorów firmowych oraz wytyczne dla dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP, to główne przedsięwzięcie przewidziane w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej oraz rozszerzenie zestawu usług publicznych świadczonych elektronicznie – czytamy na stronie www.e-puap.mswia.gov.pl

źródło: www.e-puap.mswia.gov.pl