Główne zmiany, które czekają na samorządy to m.in. wdrożenie wszystkich wieloletnich prognoz finansowych, które objąć mają dany rok budżetowy oraz trzy kolejne lata. Uchwała w sprawie prognozy będzie mówić o dochodach bieżących oraz majątkowych, a także o wydatkach budżetowych, przychodach i rozchodach. Załącznik będzie ponadto zawierał informacje o limitach wydatków i zobowiązaniach na przedsięwzięcia wieloletnie oraz programy i projekty samorządowe.

Wszelkie regulacje proponowane na wzór długofalowych planów finansowych państwa obejmą gminy liczących 5 tys. mieszkańców, jak i miasta powyżej stu tysięcy mieszkańców. Proponowana przez MF reforma finansów publicznych zakłada ograniczenie form organizacyjno-prawnych w niniejszym sektorze. W przypadku samorządów będzie się to wiązać z likwidacją gospodarstw pomocniczych, ich jednostek budżetowych oraz ze zniesieniem funduszy celowych. Samorządowe zakłady budżetowe będą mogły działać w dziedzinach wymienionych w ustawie. W przypadku funduszy celowych chodzi zwłaszcza o fundusze ochrony środowiska. U niektórych samorządowców rodzi to obawy, iż skutkiem braku odrębnych źródeł finansowania działań proekologicznych będzie zepchnięcie wydatków na ten cel na dalszy plan w polityce samorządów.