Całkowita kwota dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 377,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 53 307 umów o dofinansowanie na kwotę 234,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 161,9 mld zł, co stanowi 61,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 72,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 52,6 mld zł.