Wykładów, prowadzonych przez doświadczonych praktyków, wysłuchało ponad 150
Gości z całej Polski- głównie przedstawiciele samorządów lokalnych,
Towarzystw Budownictwa Społecznego i Zakładów Komunalnych. Oprócz rozważań
teoretycznych, przedstawione zostały uczestnikom propozycje konkretnych
rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Gminy. Ze
względu na duże zainteresowanie tematyką mieszkań socjalnych, planowane są
kolejne edycje Konferencji. Szczegóły już niedługo na stronie:
www.socjalne.pl.