Członkami nowego stowarzyszenia jest 27 gmin z terenu Mazowsza. Chęć współpracy między nimi zrodziła się podczas realizowanego przez 12 miesięcy projektu szkoleniowego SIRMA – Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza www.sirma.pl obejmował szkolenia, wizyty doradcze oraz zagraniczne wyjazdy studyjne w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego a zakończył się w grudniu 2007 r.

Grupa najaktywniejszych gmin mazowieckich, po rocznym szkoleniu, postanowiła nie marnować zdobytej wiedzy. Chcą one wspólnie ubiegać się o środki unijne na projekty teleinformatyczne. W tym celu założono „Mazowieckie Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Nowa organizacja samorządowa będzie blisko współdziałać ze swoim obecnym doradcą – Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, które przyczyniło się istotnie do zawiązania mazowieckiej inicjatywy w wyniku realizacji projektu SIRMA. – Bliskie mi są sprawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego a projekt SIRMA doskonale wpisuje się działania władz województwa na rzecz e-rozwoju. Bardzo się cieszę, że będzie kontynuowany i rozwijany w latach 2008-2010 w postaci regionalnego projektu szkoleniowego SIRMA+. Jestem pełen podziwu dla zaangażowania samorządowców Mazowsza i profesjonalizmu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – powiedział uczestniczący w założycielskim Walnym Zgromadzeniu wicemarszałek Mazowsza Stefan Kotlewski.

Zwołane na 8 lutego br. I Walne Zgromadzenie „Stowarzyszenia Gmin…” wybrało swoje władze. Prezesem zarządu został Jerzy Żelichowski wiceburmistrz Sochaczewa, wiceprezesami – Waldemar Wardziński – prezydent Ciechanowa a sekretarzem: Wiesława Kwiatkowska (sekretarz Milanówka). oraz Bogusław Karakula – burmistrz Sokołowa Podlaskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Pietrasika burmistrza Płońska. Nowowybrane władze przygotują dokumenty do rejestracji sądowej.

Równolegle z formalnym powołaniem „Stowarzyszenia Gmin…” członkowie przygotowują się do ubiegania o środki pomocowe. – Ogłaszane konkursy unijne nie będą przecież na nas czekać – powiedział prezes Jerzy Żelichowski. Weszliśmy w nowy okres programowania unijnego (2007- 2013), a przeznaczone dla Mazowsza fundusze na rozwój „społeczeństwa informacyjnego” to aż 800 mln zł. Stowarzyszenie chce od razu wziąć udział w co najmniej dwóch dużych projektach na Mazowszu.

Pierwszy z nich to cykl szkoleniowy SIRMA+. Będzie to rozwinięcie i kontynuacja projektu SIRMA, niejako druga fala szkoleń i warsztatów obejmująca pracowników samorządowych obszarów ‘wykluczenia cyfrowego” na Mazowszu. Projekt SIRMA+ obejmie ponad dwa tysiące urzędników i pracowników instytucji komunalnych i został już rozpisany na okres blisko 3-letni – powiedział organizator szkolenia Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Uczestnicy oprócz typowych szkoleń o e-urzędach będą mogli je zobaczyć, podczas wyjazdów zagranicznych.

Obecnie toczą się rozmowy nad zaakceptowaniem SIRMY PLUS przez władze województwa. – Marszałek Mazowsza, dysponujący środkami na jego sfinansowanie, uznał projekt za wartościowy i przyszłościowy – powiedział prezes Krzysztof Głomb. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany przez władze województwa, to będzie mógł wystartować już od połowy tego roku. – Założenia projektu są już w pełni opracowane. Wniosek projektu SIRMA+ jesteśmy gotowi złożyć nawet w przyszłym tygodniu – dodał prezes K. Głomb. To bardzo ambitny plan. Jednak nie ma na co czekać, jeżeli samorządy chcą się ubiegać o środki unijne jeszcze w tym okresie programowania (do 2013).

Projekt SIRMA+ skierowany jest nie tylko do członków zawiązanego stowarzyszenia. Zakłada się, że jego uczestnikami będą przede wszystkim pracownicy samorządowi i instytucji komunalnych gmin, które Strategia eRozwoju Mazowsza lokuje w strefie „wykluczenia cyfrowego”. – W Europie ok. 40 proc. ludzi uznaje się za wykluczonych cyfrowo, natomiast na Mazowszu wskaźnik ten wynosi około 70 procent. To znaczy, że jest armia ludzi, którym trzeba pomóc – powiedział prezes Krzysztof Głomb.

Poprzez objęcie szkoleniami tysięcy urzędników łatwiej będzie na Mazowszu wdrażać systemy typu e-urząd, a także wyjść z edukacją do uczniów i mieszkańców. – Dzisiaj, żeby działać trzeba mieć pewien zasób wiedzy i właśnie dla nich, dla nowych samorządów chcemy adresować projekt SIRMA + – powiedział prezes Jerzy Żelichowski. Wiedza osób z gmin przeszkolonych ma promieniować na pozostałe, sąsiedzkie samorządy, które z różnych powodów nie będą mogły wziąć udziału w projekcie. Mazowsze dzięki temu ma szansę stać się najnowocześniejszym regionem w kraju.

Drugim działaniem, w jakim chce uczestniczyć nowe Stowarzyszenie samorządów Mazowsza jest projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. – Projekt uzupełni wyposażenie gmin, pozwoli na ujednolicenie naszych systemów, umożliwi też wejście w elektroniczny system pracy urzędów – powiedział wiceprezes stowarzyszenia Waldemar Wardziński – prezydent Ciechanowa. Mówiąc w skrócie, jego celem jest opracowanie standardowego oprogramowania typu e-urząd, w tym także różnych aplikacji wspierających np.: zarządzania gminami, szkołami, czy zaimplementowanie elektronicznego obiegu dokumentów. Jest to projekt inwestycyjny, a prowadzone równolegle szkolenia SIRMA+, będą dla niego doskonałym działaniem komplementarnym.

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” jest projektem kluczowym dla regionu (nie musi startować w konkursie, a co za tym idzie ma zapewnione środki na realizację), a jego dysponentem jest Geodeta Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt wyniesie ok. 60 mln zł, z czego 85 proc. wydatków zostanie pokryte ze środków ERDF. Samorządy poniosą więc tylko ok. 15 proc. kosztów łącznie.

Członkami nowego „Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” zostały następujące jednostki samorządu terytorialnego: Błonie, Ciechanów, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Kozienice, Legionów, Lesznowola, Łosice, Marki, Milanówek, Mszczonów, Osieck, Płońsk, Podkowa Leśna, Siedlce, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Teresin, Węgrów, Wiązowna, Wołomin, Wyszków, Żabia Wola, Pułtusk, Piastów, miasto Sochaczew oraz gmina Sochaczew. Wysokość rocznej składki członkowskiej została ustalona na 10 groszy liczonych statystycznie od jednego mieszkańca gminy.

Pierwszemu Walnemu Zgromadzeniu stowarzyszenia towarzyszyło szkolenie „Jak przygotować i zrealizować w latach 2008-2010 projekty teleinformatyczne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, odpowiadające na potrzeby mieszkańców?”, zorganizowanej 7-8 lutego br. w Sochaczewie.

źródło: www.sirma.pl