Do tej pory, aby otrzymać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, trzeba było zdać egzamin państwowy. Od stycznia 2008 r. egzaminy takie nie będą przeprowadzane. Uzyskanie licencji ma polegać na stwierdzeniu przez ministra infrastruktury, że kandydat spełnia wymogi formalne.

Ukończenie studiów podyplomowych nie będzie wymagane, jeżeli kandydat ukończył studia wyższe uwzględniające minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Konieczne będzie też odbycie praktyki zawodowej.

Bardzo trudne egzaminy i niewielka liczba osób, które co roku otrzymywały licencję pośrednika nieruchomości, doprowadziły do sytuacji, w której brakuje wykwalifikowanych i kompetentnych osób mogących świadczyć pomoc przy sprzedaży mieszkania czy domu – czytamy w „GP”. W Polsce jest niecałe 7 tys. osób posiadających licencję pośrednika nieruchomości. Jednocześnie aż 24 tys. osób świadczy usługi pośrednictwa bez wymaganej licencji.

Duża liczba transakcji w obrocie nieruchomościami, w których uczestniczą osoby bez wymaganej licencji sprawiły, że coraz częściej zdarzają się przypadki nadużyć i oszustw. Pośrednicy żądają zbyt wygórowanych prowizji lub płacenia jej przed wykonaniem umowy. Zdarza się, że pośrednicy żądają prowizji od sprzedającego i kupującego nieruchomość. Zdaniem federacji pośredników nieruchomości po wejściu w życie nowych przepisów nieprawidłowości te mogą być częstsze.

– Pośrednikiem będzie mogła zostać osoba, która ukończyła płatne studia podyplomowe, a jak wiadomo, na takich studiach wiedza często nie jest weryfikowana rzetelnymi egzaminami. Zdarza się, że na wielu prywatnych uczelniach studia kończą wszyscy płacący czesne. Może to rodzić bardzo negatywne konsekwencje dla naszych klientów – mówi Aleksander Scheller, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Z tego względu Polska Federacja Rynku Nieruchomości wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Patentowego o opatentowanie nazwy broker i agent PFRN. Tytuł ten będą mogły uzyskać osoby, które zechcą poddać się regulaminowi Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przejdą 200-godzinne szkolenie i zdadzą egzamin z wiedzy merytorycznej.