Intencją rządu było wprowadzenie profesjonalnego arbitrażu w zakresie zamówień publicznych poprzez zastąpienie dzisiejszych zespołów arbitrów przy prezesie UZP przez zawodowe składy orzekające KIO. Komisje senackie zaproponowały znaczące podniesienie wymagań, jakie muszą spełnić kandydaci na profesjonalnych arbitrów, o konieczność ukończenia jednej z aplikacji prawniczych lub posiadanie stopnia naukowego co najmniej doktora nauk prawnych.

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plusy

  • szybsze i sprawniejsze postępowania
  • lepsze wykorzystanie środków z Unii Europejskiej
  • powstanie jednolitej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej
  • Minusy

  • ograniczenie prawa wnoszenia odwołań i skarg przez wykonawców
  • gorsza sytuacja prawna wykonawców w mniejszych postępowaniach
  • wzrost ryzyka nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych