Radziszewska zapowiada także, że od 1 stycznia przyszłego roku będzie zajmować się wszystkimi rodzajami dyskryminacji – tzn. przejmie zadania, które obecnie leżą w kompetencji Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.