Z budżetu państwa będą udzielane pożyczki jednostkom samorządu terytorialnego na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowę i rozwój wsi oraz wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Otrzymają je także lokalne grupy działania na wdrażanie projektów współpracy i funkcjonowanie takich grup. Wsparcie otrzymają podmioty, które nie mają własnych środków na realizację tych zadań, zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pożyczek udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Uruchomienie środków będzie wymagało przedłożenia bankowi przez pożyczkobiorcę: harmonogramu przekazywania transz pożyczki oraz umowy o przyznaniu pomocy na realizację ww. zadań z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Roczne kwoty pożyczek będą wynosiły ok. 300 mln euro, tj. ok. 1 mld zł.
Koszty oprocentowania i prowizji związanych z udzielaną pożyczką będzie pokrywał pożyczkobiorca.

źródło: www.kprm.gov.pl