Zaświadczenie o niekaralności muszą posiadać osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w tych jednostkach. Chodzi przede wszystkim o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie mianowania. Zaświadczenia o niekaralności potrzebował będzie więc każdy pracownik, od młodszego referenta do głównego specjalisty w urzędzie.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości opłatę za wydanie oświadczenia muszą ponieść samorządowcy. Ci z kolei z nią się nie zgadzają. Jak powiedział nam dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, związek dysponuje opinią profesora Marka Szewczyka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z której jednoznacznie wynika, że samorządy zwolnione są z ponoszenia opłaty w tym przypadku.

W ustawie nie zapisano sankcji za ewentualne przekroczenie terminu z wystąpieniem o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.