Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Dyrektor Departamentu Systemu Zarządzania i Kontroli poszukuje kandydatów na stanowisko: Naczelnik Wydziału Prawnego

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i koordynowanie prac Wydziału Prawnego,
 • weryfikacja opinii prawnych oraz wyników kontroli zamówień publicznych dotyczących projektów wdrażanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie,
 • weryfikacja  interpretacji postanowień umów o dofinansowanie zawieranych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie,
 • weryfikacja sporządzanych wezwań do zwrotu środków/ decyzji o zwrocie środków,
 • weryfikacja przygotowanych zgłoszeń wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych,
 • weryfikacja dokumentacji do postępowania wekslowego,
 • opracowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz radcą prawnym Władzy  Wdrażającej Programy Europejskie wystąpień do odpowiednich organów, instytucji i innych podmiotów w sprawach związanych z koniecznością uzyskania wiążących interpretacji prawnych z zakresu działania Władzy Wdrażającej,
 • zapewnienie kontroli zarządczej w Wydziale Prawnym.

Wykształcenie Wyższe prawnicze

Wymagania niezbędne:

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • staż pracy: 36 miesięcy,
 • szczegółowa znajomość zagadnień merytorycznych objętych zakresem działania Wydziału,
 • minimum  1 rok  doświadczenie w kierowaniu  ludźmi.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość teoretyczna i praktyczna przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tejże ustawy;
 • znajomość teoretyczna i praktyczna przepisów postępowania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych oraz ustawy o finansach  publicznych;
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 • doświadczenie w nadzorowaniu/rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub z bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,

 

Wymagania dodatkowe:

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość pakietu Office,
 • bardzo wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

CV oraz list motywacyjny

Forma składania dokumentów:

Osobiście, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-11-19

 

pod adres:

WWPE, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa z dopiskiem: „Oferta pracy DSZiK-WP-XI 2014”

email:  katarzyna.tyc-okonska@wwpe.gov.pl