Archiwum Państwowe w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • archiwista
 • w Oddziale AP w Międzyzdrojach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Szczecinie ul. św.Wojciecha 13

Miejsce wykonywania pracy:

 • Międzyzdroje
 • Międzyzdroje Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach Biała Góra 5
  72 – 500 Międzyzdroje

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i opracowywanie zasobu archiwalnego
 • prowadzenie baz danych obowiązujących w archiwum
 • współuczestniczenie w przejmowaniu materiałów archiwalnych do magazynu archiwum
 • prace w kancelarii Oddziału (odbiór korespondencji, obsługa poczty e-mailowej)
 • Obsługa użytkowników Oddziału AP w Międzyzdrojach i udzielanie informacji archiwalnej użytkownikom
 • prowadzenie poszukiwań źródłowych (kwerend)
 • obsługa pracowni naukowej
 • inne prace związane z działalnością archiwalną

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wystąpienia publiczne, wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, brak dojazdu środkami komunikacji publicznej (odległość od centrum Międzyzdrojów ok. 2,5 km.)

  Inne
  brak możliwości zakwaterowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno – biurowej lub pracy związanej z archiwistyką

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe historyczne ze specjalizacją archiwalną lub studia podyplomowe kierunek archiwistyka
 • biegła obsługa komputera
 • umiejętność obsługi skanera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  19-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  św.Wojciecha 13
  70-410 Szczecin

Inne informacje: