Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
  ul. Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sejny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami informatycznymi w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sejnach
 • realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynari w Sejnachi
 • pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sejnach
 • administrowanie siecią komputerową, rozwiązywanie problemów użytkowników dotyczących działania sprzętu komputerowego
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa systemów i baz danych funkcjonujących w urzędzie
 • zakup sprzu i oprogramowania, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, wykonywanie prac instalacyjnych
 • zkolenie i wsparcie dla pracowników w zakresie wdrożenia, użytkowania i bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • prowadzenie strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sejnach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sejnach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obsługa sprzętu biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość środowiska MS Windows
  • znajomość obsługi stron internetowych
  • znajomość tematyki bezpieczeństwa w sieci

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 5162511