Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kętrzyn

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Plac Grunwaldzki 1
  11-400 Kętrzyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kętrzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • wykonywanie zadań kontrolno – inspekcyjnych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego na terenie powiatu
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Prowadzenie kontroli na terenie powiatu, praca przy komputerze, okresowe całodobowe dyżury pod telefonem na wypadek katastrofy budowlanej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 2 piętro budynku bez windy, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia pracy: komputer, samochód na wyposażeniu inspektoratu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne i lub wyższe z branży budowlanej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość ustawy prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejetność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Plac Grunwaldzki 1/83
  11-400 Kętrzyn

Inne informacje: