Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim
  Al.Wyzwolenia 22
  58-300 Wałbrzych

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałbrzych
 • powiat wałbrzyski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • wykonywanie czynności inspekcyjno- kontrolnych zwiazanych z utrzymaniem obiektów
 • prowadzenie kontroli obiektów oddawanych do uzytkowania
 • udział w postepowaniach wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • prowadzenie spraw zwiazanych ze zgłoszonym zakończeniem robót budowlanych
 • prxzygotowanie decyzji i postanowień z zakresu właściwosci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • przyjmowanie wniosków oraz nalezyte i terminowe ich załatwianie, przyjmowanie intreresantów, przygotowanie sprawozdań z działalnosci nadzoru
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedziba urzędu w terenie( powiat wałbrzyski), wyjazdy służbowe
  bezpośredni oraz telefoniczny kontrakt z petentem

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w zmiennych warunkach- praca pod presją czasu o szerokim zakresie zadań i odpowiedzialności
  – praca przy komputerze, okresowa praca na wysokości-
  narzędzia pracy komputer, urządzenia pomiarowe
  Inne
  praca na III piętrze, budynek bez windy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o kierunku budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze zwiazanym z budownictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane dla pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu popstępowania administracyjnego
  • umiejęność biegłej biegłej obsługi kompuera( środowiska Windows,MS Office,programu ESTIMA,Internet)
  • rzetelność, odpowiedzialność,dyspozycyjność,samodzielność
  • posiadanie prawa jazdy kat.B
  • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w szczególności w nadzorze budowlanym
  • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania

wymagania dodatkowe

 • umiejętność tworzrenia sprawozdań GUS oraz protokołów RKO

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych
 • kopie dokumentów potwierdzaj.acych doswiadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • prawo jadzy kat.B

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyzwolenia 22
  58-300 Wałbrzych
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyzwolenia 22
  58-300 Wałbrzych

Inne informacje: