Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Ogrodowa 1
  59-600 Lwówek Śląski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lwówek Śląski
 • Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Lwówku Śląskim
  ul. Ogrodowa 1
  59-600 Lwówek Śląski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności kontrolnych
 • Sporządzanie stosownej dokumentacji
 • Pobieranie próbek do badań laboratotyjnych
 • Aktualizacja Rejestrów oraz prowadzenie sprawozdawczości
 • Współpraca z pracownikami Inspektoratu podczas realizacji zadań ustawowych Inspekcji Weterynaryjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
  • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – na obszarze Powiatu Lwóweckiego,
  • Wyjazdy służbowe.
  • Kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • Praca przy kmputerze i innych powszeche stosowanych w pracy biurowej urządzeniach.
  • Praca w terenie – wyjazdy samochodem służbowym
  • Praca budynek piętrowy, praca wymaga przemieszczania się między piętrami (brak windy)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe Wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w przypadku lekarza weterynarii – prawo wykonywania zawodu,
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • umiejętność obsługi komputera,
  • prawo jazdy kategorii B – praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepwłnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Ogrodowa 1
  59-600 Lwówek Śląski

Inne informacje: