Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku
  ul. Daszyńskiego 19/57
  06-100 Pułtusk


Miejsce wykonywania pracy:

 • Pułtusk
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku
  ul. Daszyńskiego 19/57
  06-100 Pułtusk


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • pobieranie prób celem monitoringu chorób świń, bydła, owiec, kóz, drobiu, ryb oraz lisów i dzików,
 • nadzór nad obrotem zwierzętami w handlu wewnątrzwspólnotowym i krajowym w celu monitoringu identyfikacji i przepływu zwierząt na terenie powiatu,
 • nadzór nad dobrostanem zwierząt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca także poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem, bariery architektoniczne.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakażnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu
 • dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daszyńskiego 19/57
  06-100 Pułtusk


Inne informacje:

  Kontakt, oraz dodatkowe informacje można uzyskać:
  e-mail: piw_pultusk@wp.pl
  tel.: (23) 692 55 84