Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
  ul. Brzeska 53 88-200 Radziejów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radziejów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem i stosowaniem pasz,
 • pobieranie prób laboratoryjnych do badań,
 • prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów w częsci dotyczącej przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i ustawy o paszach,
 • organizacja i koordynacja nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych paszach od PIOR i N, IJHARS, IH ,
 • prowadzenie dokumentacji z wykonanych zadań oraz sprawozdawczości wynikajacej z przepisów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w inspektoracie i poza siedzibą inspektoratu- na terenie powiatu radziejowskiego. Wyjazdy służbowe, kontakt z podmiotami nadzorowanymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Samochód służbowy, komputer, tel. komórkowy. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, rolnicze (zootechniczne), ochrona środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Brzeska 53
  88-200 Radziejów

Inne informacje: