Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w zespole finansowo-księgowym i administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Śniadeckich 46c
  72-300 Gryfice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gryfice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżących spraw księgowości budżetowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w zespole do spraw finansowo-księgowym i administracyjnym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze komputera min. 5 godz.dziennie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczn
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów budżetowych

wymagania dodatkowe

 • znajomość programów księgowych (symfonia, trezor, płatnik)
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Śniadeckich 46 c
  72-300 Gryfice

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 91 384 76 59