Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Referacie Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu dla Powiatu Nowosądeckiego
  ul. Magazynowa 7
  33-300 Nowy SączMiejsce wykonywania pracy:

 • Nowy SączZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie czynności dowodowych i kontrolnych w terenie
 • Przygotowywanie projektów pism w zakresie właściwości PINB
 • Przyjmowanie stron, gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych
 • Wykonywanie czynności związanych z przyjęciem obiektów do użytkowania
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z nieodpowiednim stanem technicznym obiektów i katastrofami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na terenie urzędu- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
  – praca poza siedzibą urzędu- czynności kontrolne na terenie powiatu nowosądeckiego
  – praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu- kontakt z petentami- konieczna jest odporność na stres i zdolności mediacyjne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na 1 piętrze w budynku bez windy- utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych
  – narzędzia pracy- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  – praca w terenie- samochód na wyposażeniu Inspektoratu nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne o profilu budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Uprawnienia budowlane

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o profilu budowlanym
 • Doświadczenie zawodowe w administracji budowlanej na podobnym stanowisku
 • Praktyczna umiejętność obsługi sprzętu komputerowego oraz podstawowego oprogramowania (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • Duża odporność na stres i sytuacje konfliktowe
 • Spokojna i zrównoważona osobowość
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu dla Powiatu Nowosądeckiego
  ul. Magazynowa 7
  33-300 Nowy Sącz

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (18) 547-51-60, 547-51-70 Adam Kozub